Loading

Ωτοσκλήρυσνη

Πληροφορίες για ασθενείς

Περίπου στο ένα τρίτο των ατόμων με πτώση της ακοής ενοχοποιείται η ωτοσκλήρυνση. Η πάθηση είναι κληρονομική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να εντοπιστεί ο εξ αίματος συγγενής που σας την κληρονόμησε ή ότι τα παιδιά σας σίγουρα θα εμφανίσουν τη νόσο. Οι ηχητικές δονήσεις υπό κανονικές συνθήκες, μεταδίδονται από το τύμπανο προς τον κοχλία (το όργανο της ακοής) μέσω τριών οσταρίων, της σφύρας, του άκμονα και του αναβολέα. Οποιαδήποτε αιτία προκαλεί δυσκαμψία σε αυτό το σύστημα των οσταρίων, όπως η ωτοσκλήρυνση στον αναβολέα, έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της ακοής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η ύπαρξη εμβοών, τα γνωστά βουητά (αίσθημα ήχου χωρίς εξωτερικό ηχητικό ερέθισμα). Οι εμβοές είναι συνήθως πιο ενοχλητικές όταν ο ασθενής είναι κουρασμένος, σε ψυχική ένταση ή βρίσκεται σε ήσυχο περιβάλλον. Ο βαθμός της απώλειας της ακοής μπορεί να προσδιοριστεί μέσω συγκεκριμένων εξετάσεων.

Θεραπεία της ωτοσκλήρυνσης

 • Φαρμακευτική
  δεν υπάρχει τοπική θεραπεία ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που θα βελτιώσει την ακοή σε άτομα με ωτοσκλήρυνση.
 • Χειρουργική
  η χειρουργική του αναβολέα συνιστάται σε ασθενείς με ωτοσκλήρυνση που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Για να επιτύχει η επέμβαση θα πρέπει το ακουστικό νεύρο να είναι λειτουργικό κάτι που πιστοποιείται μέσω συγκεκριμένων εξετάσεων.
 • Συστάσεις σχετικά με την επέμβαση
  1. Έχετε μονόπλευρη ωτοσκλήρυνση (πάσχει το ένα αυτί). Εάν η επέμβαση είναι επιτυχής θα έχετε βελτίωση της ακοής στην πάσχουσα πλευρά, μικρότερη δυσκολία να προσδιορίσετε την πηγή του ήχου και βελτίωση της ακοής σε θορυβώδες περιβάλλον.
  2. Έχετε καλή λειτουργία του ακουστικού νεύρου και θεωρείστε κατάλληλος υποψήφιος για την επέμβαση.
  3. Το ακουστικό νεύρο έχει υποστεί μικρή βλάβη. Σε επιτυχή επέμβαση θα έχετε λειτουργική ακοή.
  4. Το ακουστικό νεύρο έχει υποστεί μέτρια βλάβη. Τότε σε επιτυχή επέμβαση θα μπορείτε να ακούτε σε πολλές καταστάσεις χωρίς ενίσχυση από κάποιο ακουστικό που μπορεί όμως να χρειαστεί για να ακούτε από απόσταση.
  5. Εάν το ακουστικό νεύρο έχει υποστεί μεγαλύτερη βλάβη από την ωτοσκληρυντική διαδικασία τότε σε επιτυχή επέμβαση θα έχετε μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση ακουστικού βαρηκοΐας.
  6. Ένα το ακουστικό νεύρο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή τότε η επέμβαση θα σας βοηθήσει στο βαθμό όπου ίσως ένα ακουστικό βαρηκοΐας καταστεί πιο λειτουργικό.
  7. Στην περίπτωση που η πτώση της ακοής σας οφείλεται αποκλειστικά σε καταστροφή του ακουστικού νεύρου τότε η επέμβαση δεν θα έχει κανένα όφελος για εσάς.

Περιγραφή της επέμβασης

Κατά την αναβολεκτομή η τυμπανική μεμβράνη ανασηκώνεται και ο καθηλωμένος αναβολέας αφαιρείται με λεπτούς χειρισμούς. Στη θέση του τοποθετείται μια πρόθεση και το τύμπανο επαναφέρεται στην αρχική του θέση. Η πρόθεση αυτή επιτρέπει στις ηχητικές δονήσεις να μεταφέρονται στο έσω ους και το όργανο της ακοής με μόνιμα συνήθως αποτελέσματα. Ο ασθενής που υπεβλήθη σε αναβολεκτομή μένει στο νοσοκομείο για μία μέρα και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά από 7 περίπου ημέρες. Είναι πιθανό να νοιώθει ήπια ζάλη με τις κινήσεις της κεφαλής για μερικές εβδομάδες. Επίσης πιθανόν να έχει κάποιες διαταραχές στη γεύση άμεσα μετεγχειρητικά. Αυτό υποχωρεί μετά από 3 περίπου εβδομάδες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Συνολικά, συνήθως δεν προκύπτουν σημαντικά μετεγχειρητικά προβλήματα. Οι ασθενείς για 5 μέρες μετά το χειρουργείο πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα επαφής με το νοσοκομείο. Αεροπορικά ταξίδια επιτρέπονται 2 ημέρες μετά την επέμβαση.

Η βελτίωση της ακοής μετά την επέμβαση

Η βελτίωση στην ακοή μπορεί να γίνει αισθητή και άμεσα μετεγχειρητικά. Αν συμβεί αυτό συνήθως υποχωρεί σε λίγες ώρες λόγω οιδήματος του ωτός. Η βελτίωση θα επέλθει περίπου 3 εβδομάδες αργότερα και το μέγιστο αποτέλεσμα κερδίζεται 4 μήνες μετά. Εάν αποτύχει η επέμβαση η ακοή δεν μεταβάλλεται καθόλου και παραμένει συνήθως όπως και πριν. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ακολουθήσει επανεπέμβαση με καλές πιθανότητες επιτυχημένου αποτελέσματος. Στο 2% των περιπτώσεων η ακοή είναι πιθανό να επιδεινωθεί μετά το χειρουργείο και σε ένα 1% να υποστεί σημαντική πτώση. Τότε οι εμβοές μπορεί επίσης να επιδεινωθούν, η αστάθεια να επιμείνει για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα και ακόμα να καταστεί αδύνατη η χρήση ακουστικού βαρηκοΐας. Για αυτούς τους λόγους επιλέγεται να χειρουργηθεί το αυτί με τη χειρότερη ακοή.

Ακουστικά βαρηκοΐας

Εάν είστε ικανός υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ωφεληθείτε και από ένα ακουστικό βαρηκοΐας. Αλλά και να μην είστε ικανός υποψήφιος για την επέμβαση μπορείτε να έχετε βελτίωση στην ακοή με ένα καλά προσαρμοσμένο ακουστικό. Σπάνια πάσχοντες από ωτοσκλήρυνση χάνουν ολοκληρωτικά την ακοή τους και συνήθως βοηθούνται με τη χρήση ακουστικών.

Γενικά σχόλια

Σε περίπτωση που είστε ικανός υποψήφιος για να χειρουργηθείτε αλλά αποφασίζετε να μην το κάνετε στον παρόντα χρόνο, συνιστάται να γίνεται έλεγχος της ακοής σας που επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.