Τα Ιατρεία μας

Νίκαια

Ο Ιατρός διατηρεί Ιδιωτικό Ιατρείο στη Νίκαια από το 2013, στη διεύθυνση Εφέσου 36α & Ικονίου.

Γλυφάδα

Από το 2018 και μετά ο Ιατρός εξυπηρετεί και στo κέντρο της Γλυφάδας, στη διεύθυνση Πλατεία Βάσω Κατράκη 6.