Εξετάσεις

Στα Ιατρεία διενεργούνται οι ακόλουθες εξετάσεις :

Αυτιά

  • Ακοολογικός έλεγχος ενηλίκων-παίδων
  • Νεογνικός και βρεφικός έλεγχος ακοής
  • Ωτομικροσκόπηση με χειρουργικό μικροσκόπιο
  • Έλεγχος λαβυρίνθου

Μύτη

  • Ενδοσκόπηση μύτης ενηλίκων
  • Ενδοσκόπηση μύτης νεογνών, βρεφών και παιδιών

Λάρυγγας

  • Ενδοσκόπηση λάρυγγα ενηλίκων
  • Ενδοσκόπηση λάρυγγα νεογνών, βρεφών και παιδιών