Εξετάσεις στο ιατρείο
  • Ακοολογικός έλεγχος ενηλίκων με ακοόγραμμα,τυμπανόγραμμα και ακουστικά αντανακλαστικά

  • Ακοολογικός έλεγχος παίδων με παιχνιδοακοομετρία, ωτοακουστικές εκπομπές, τυμπανόγραμμα και ακουστικά αντανακλαστικά

  • Νεογνικός και βρεφικός έλεγχος ακοής με ωτοακουστικές εκπομπές

  • Ωτομικροσκόπηση με χειρουργικό μικροσκόπιο (δυνατότητα τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού σε ενήλικες υπό τοπική αναισθησία, ενδοτυμπανικές εγχύσεις κ.α.)

  • Ενδοσκόπηση μύτης, ρινοφάρυγγα και λάρυγγα με άκαμπτα και εύκαμπτο ενδοσκόπιο (δυνατότητα καταγραφής video και εικόνων)

  • Ενδοσκόπηση νεογνών, βρεφών και παιδιών με ειδικό παιδιατρικό εύκαμπτο ενδοσκόπιο (2,7mm) για τη διάγνωση συγγενών ή επίκτητων παθήσεων της ανώτερης αεροπεπτικής οδού (μύτη, ρινοφάρυγγας, λάρυγγας), για τη διερεύνηση βράγχους φωνής, διάγνωση λαρυγγομαλακίας, υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια), ατρησίας ρινικών χοανών κ.α.

  • Μικροεπεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) και μονοπολικής ή διπολικής διαθερμίας (π.χ. καυτηρίαση υπερτροφικών ρινικών κογχών, καυτηριασμός ρινός σε περιπτώσεις ρινορραγίας, αφαίρεση σπίλων, κύστεων, βιοψίες κ.α.)

  • Έλεγχος λαβυρίνθου

νίκαια

Εφέσου 36α & Ικονίου, Νίκαια

γλυφάδα

Πλατεία Βάσω Κατράκη 6, Γλυφάδα
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now